Wednesday, 7 November 2012

梦想与使命


每个人年轻的时候,都曾经有过美丽的梦想。


我,曾经梦想要当一名摄影师。

虽然,这个梦想最终并没有实现。


但多年后的今天,我发现,原来我对摄影的那份热爱,并没有因为梦想没有实现而消逝。
 
而我也发现,摄影,并不仅只是一个兴趣、一种消遣。


它也可以是个人,乃至社会的一种使命,让我们透过摄影,去记录一个年代的繁荣兴盛,与美丽哀愁。

                                                                       
这,就是今天我对摄影,梦想与使命的小小领悟。
 

No comments:

Post a Comment